Pam Ni

Croeso i YUNIS Trading

Yn Tsieina mae asiant prynu yn waith proffesiwn. Mae'n ymddangos bod prynu rhywbeth yn hawdd iawn. Beth bynnag, mae realiti ymhell o fod yn senario rheolaidd. Mae gwaith asiant prynu proffesiynol yn Tsieina yn wahanol i archfarchnad. Mae'n ofynnol i asiant prynu ddod o hyd i'r union beth y mae gan y cleient ddiddordeb ynddo. Er mwyn gwneud hynny, dylai'r asiant prynu fod â gwybodaeth dda o'r cynnyrch a'r pris mae gan y cleient ddiddordeb ynddo.

Yna, os ydych chi'n gleient newydd, yn prynu nwyddau mewn llwythi bach ac yn y funud olaf un, bydd angen asiant prynu dyfeisgar iawn arnoch chi, a fydd yn gallu bodloni'ch gofynion am brisiau, cyfeintiau a thelerau.

Pam mae angen gwasanaeth Asiant Prynu arnoch chi yn Tsieina?

Ar y naill law, nid oes gan y mwyafrif o'r ffatrïoedd SMALL Tsieineaidd a graddfa MID Drwydded Allforio uniongyrchol ar hyn o bryd ac ni all y prynwr brynu oddi wrthynt yn gyfreithiol ac yn uniongyrchol. Bydd y ffatrïoedd hynny'n defnyddio eu Asiant Allforio eu hunain yn Tsieina i amddiffyn eu buddiannau. Awgrymir i'r prynwyr ddefnyddio eu hasiant Allforio neu Mewnforio eu hunain i amddiffyn eu buddiannau eu hunain yn Tsieina mewn achosion o'r fath. Ar y llaw arall, bydd asiant mewnforio neu allforio cymwys yn gweithredu fel eich cynorthwywyr a'ch llygaid eich hun, byddant yn eich helpu i ddal i ddod o hyd i ffatrïoedd â chymwysterau gwell, rheoli'r risgiau busnes, rheoli'r ansawdd a hyd yn oed gynnig gwasanaethau ôl-werthu ac ati yma yn Tsieina, fel hyn gall y cleient arbed llawer mwy o amser a chost.

gallwn gynnig o leiaf yn dilyn gwaith neu wasanaethau i'w cleientiaid ledled y byd:

·   Cyrchu cyflenwyr neu ffatrïoedd newydd
·   Archwiliad o'ch cyflenwyr.
·   Trafod prisiau
·   Llongau a Logistaidd
·   Clirio Tollau
·   Rheoli Rheoli Ansawdd
·   Gwasanaeth ar ôl gwerthu 

162047931

Sgwrs WhatsApp Ar-lein!